همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد ۩ رســتــاخــیــز ۩ نابود شدند و بازیکن کــودتــا توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر علی صحتــ.*ممد/روزبه​​​ ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم کــودتــا​ و اتحاد ۩ رســتــاخــیــز ۩ ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.​

 

وضعیت

شروع : ‏1396/04/24       پایان : ‏1396/06/16       11881 بازیکن       نوع : سوپر اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [-486, 481] ‏1396/06/11 15:57:30 غارت شده کــودتــا ‏1396/06/11 17:37:02
2 کــودتــا ./Ali SehaT/.داش ممد ‏1396/06/11 17:53:57 انتقال داده شده lost 1 ‏1396/06/11 17:59:54
3 lost 1 Kiarash&DashMaMaD ‏1396/06/11 17:59:54 انتقال داده شده کــودتــا ‏1396/06/11 18:03:07
4 کــودتــا عـادل تراکتور&کیـارش ‏1396/06/11 18:03:07 انتقال داده شده ƤoneƵ ‏1396/06/11 18:34:31
5 ƤoneƵ مهدی/سپیده/حمید ‏1396/06/11 18:34:31 انتقال داده شده lost 1 ‏1396/06/11 18:52:23
6 lost 1 مهدی/سپهر/سپیده/حمید ‏1396/06/11 18:52:23 انتقال داده شده کــودتــا ‏1396/06/11 18:59:46
7 کــودتــا وندا-حجت-بهرنگ-صادق ‏1396/06/11 18:59:46 انتقال داده شده lost 1 ‏1396/06/11 19:08:51
8 lost 1 AliSehaT/Ali juybari ‏1396/06/11 19:08:51 انتقال داده شده ƤoneƵ ‏1396/06/11 19:36:01
9 ƤoneƵ بچه های شجاع دلان ‏1396/06/11 19:36:01 انتقال داده شده amir 5250 ‏1396/06/11 19:44:26
10 amir 5250 Amir /mahan/rashid ‏1396/06/11 19:44:26 انتقال داده شده خـــودکـار قــــرمـز ‏1396/06/11 21:16:33
11 خـــودکـار قــــرمـز بـیــاد داداش میـلاد ‏1396/06/11 21:16:33 انتقال داده شده lost 1 ‏1396/06/11 21:36:41
12 lost 1 Ramin007\LordHeRmeS ‏1396/06/11 21:36:41 انتقال داده شده خـــودکـار قــــرمـز ‏1396/06/11 21:51:53
13 خـــودکـار قــــرمـز Misagh & Marzi ‏1396/06/11 21:51:53 انتقال داده شده s....d ‏1396/06/11 23:44:26
14 s....d وحیدامامی*فرهادزارعی ‏1396/06/11 23:44:26 انتقال داده شده ƝƖƘƠƬƖƝ ‏1396/06/12 00:58:50
15 ƝƖƘƠƬƖƝ king of amir ‏1396/06/12 00:58:50 انتقال داده شده king drill ‏1396/06/12 03:07:30
16 king drill کاظم الاف/محمد بیکار ‏1396/06/12 03:07:30 انتقال داده شده کــودتــا ‏1396/06/12 04:17:18
17 کــودتــا *زنده یاد رامین 007* ‏1396/06/12 04:17:18 انتقال داده شده مجیدرضا ‏1396/06/12 05:23:51
18 مجیدرضا به یاد شهید حججی ‏1396/06/12 05:23:51 انتقال داده شده arses1234 ‏1396/06/12 07:18:43
19 arses1234 منصور&محسن& متین ‏1396/06/12 07:18:43 انتقال داده شده کــودتــا ‏1396/06/12 09:57:10
20 کــودتــا علی صحتــ.*ممد/روزبه ‏1396/06/12 09:57:10 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 ѕнαɗσω ѕнαɗσω 7 تنهایی بهتره تسخیر
2 v.a.n.d.a v.a.n.d.a's city (10) ۩ رســتــاخــیــز ۩ تسخیر
3 behrang-jia behrang-jia's city (9) ۩ رســتــاخــیــز ۩ تسخیر
4 king drill محمد بیکار/کاظم الاف ۩ رســتــاخــیــز ۩ تسخیر
5 black1100 city 3812 پیمان برادری تسخیر
6 خـــودکـار قــــرمـز Mehraz kazemi ۩ رســتــاخــیــز ۩ تسخیر
7 sultan-dabong کاظم الاف ۩ رســتــاخــیــز ۩ تسخیر
8 sultan-dabong کاظم الاف ۩ رســتــاخــیــز ۩ تسخیر
9 خروس96 22222 ** آذربایجان** تسخیر
10 خـــودکـار قــــرمـز D e n i z ۩ رســتــاخــیــز ۩ تسخیر
11 sultan-dabong کاظم الاف ۩ رســتــاخــیــز ۩ تسخیر
12 ѕнαɗσω ѕнαɗσω 4 تنهایی بهتره محافظت
13 amir 5250 Amir 5250/ali sehat ۩ رســتــاخــیــز ۩ محافظت
14 arses1234 کودتا& آرسس&فرنام ۩ رســتــاخــیــز ۩ محافظت
15 خـــودکـار قــــرمـز Misagh & Marzi ۩ رســتــاخــیــز ۩ محافظت
16 king drill محمد بیکار/کاظم الاف ۩ رســتــاخــیــز ۩ محافظت
17 بروسلی و خواهرش Farshid_A.jimbo farshid ۩ jimboo محافظت
18 خـــودکـار قــــرمـز آشــیــخ رضــا بازرس ۩ رســتــاخــیــز ۩ محافظت
19 kinf of the north مهدی سردارآرماگدون ** آذربایجان** محافظت
20 king drill جواد یاکوزاکاظم الاف ۩ رســتــاخــیــز ۩ محافظت
21 king drill جواد یاکوزا ۩ رســتــاخــیــز ۩ محافظت
#بازیکناتحاد
1 sultan-dabong ۩ رســتــاخــیــز ۩
2 mr.puck wow
3 amir 5250 ۩ رســتــاخــیــز ۩
4 amir 5250 ۩ رســتــاخــیــز ۩
5 sultan-dabong ۩ رســتــاخــیــز ۩
6 بازنشسته ها farshid ۩ jimboo
7 sultan-dabong ۩ رســتــاخــیــز ۩
8 کــودتــا ۩ رســتــاخــیــز ۩
9 king drill ۩ رســتــاخــیــز ۩
10 draminkh درفــــــش جاویدان
11 draminkh درفــــــش جاویدان
12 mr.puck wow
13 sultan-dabong ۩ رســتــاخــیــز ۩
14 alik ۩ رســتــاخــیــز ۩
15 draminkh درفــــــش جاویدان
16 کــودتــا ۩ رســتــاخــیــز ۩
17 lost 1 ۩رســتــاخــیــز 1۩
18 sultan-dabong ۩ رســتــاخــیــز ۩
19 ƝƖƘƠƬƖƝ farshid ۩ jimboo
20 sultan-dabong ۩ رســتــاخــیــز ۩
21 king drill ۩ رســتــاخــیــز ۩
22 خـــودکـار قــــرمـز ۩ رســتــاخــیــز ۩
23 خـــودکـار قــــرمـز ۩ رســتــاخــیــز ۩
24 mr.puck wow
25 کــودتــا ۩ رســتــاخــیــز ۩
26 king drill ۩ رســتــاخــیــز ۩
27 mr.puck wow
28 ƝƖƘƠƬƖƝ farshid ۩ jimboo
29 بازنشسته ها farshid ۩ jimboo
30 king drill ۩ رســتــاخــیــز ۩
31 gamma ray hojjat 12
32 خـــودکـار قــــرمـز ۩ رســتــاخــیــز ۩
33 amir_antil ۩ رســتــاخــیــز ۩
34 sultan-dabong ۩ رســتــاخــیــز ۩
35 lost 1 ۩رســتــاخــیــز 1۩
36 gamma ray hojjat 12
37 sultan-dabong ۩ رســتــاخــیــز ۩
38 king drill ۩ رســتــاخــیــز ۩
39 king drill ۩ رســتــاخــیــز ۩
40 amir_antil ۩ رســتــاخــیــز ۩
41 king drill ۩ رســتــاخــیــز ۩
42 خـــودکـار قــــرمـز ۩ رســتــاخــیــز ۩
43 خـــودکـار قــــرمـز ۩ رســتــاخــیــز ۩
44 king drill ۩ رســتــاخــیــز ۩
45 lost 1 ۩رســتــاخــیــز 1۩
46 gamma ray hojjat 12
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین ƝƖƘƠƬƖƝ
مهاجمین .خــــربـزه مـــشــــهـدی.
مهاجمین ماه عسل
مهاجمین admiral2012
مهاجمین غارنشینها
مهاجمین گاوچرون
مهاجمین ѕнαɗσω
مهاجمین amir 5250
مهاجمین mrpapillon
@مدافعین
مهاجمین electronic team
مهاجمین tohid6461
مهاجمین player-ali
مهاجمین tmsm
مهاجمین ѕнαɗσω
مهاجمین غارنشینها
مهاجمین eternity+1
مهاجمین عـــمـــوبـــاـــقـــر
مهاجمین iman_3arg!je
مهاجمین max wall
@غارت کنندگان
مهاجمین ماه عسل
مهاجمین .خــــربـزه مـــشــــهـدی.
مهاجمین ƝƖƘƠƬƖƝ
مهاجمین draminkh
مهاجمین غارنشینها
مهاجمین ریش و سبیل
مهاجمین مورچـــــه غارتــــــگر
مهاجمین hammer of the gods
مهاجمین mr.puck
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین ماه عسل
مهاجمین draminkh
مهاجمین مورچـــــه غارتــــــگر
مهاجمین .خــــربـزه مـــشــــهـدی.
مهاجمین ƝƖƘƠƬƖƝ
مهاجمین ریش و سبیل
مهاجمین v.a.n.d.a
مهاجمین the minion

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 ƤoneƵ 11872427
2 lost 1 7553426
3 کــودتــا 7252908
4 milad_vlp 7048524
5 خـــودکـار قــــرمـز 6369415
6 ƝƖƘƠƬƖƝ 5474316
7 amir 5250 5340672
8 reza mir5 4165020
9 king drill 3892584
10 ali 67 3472913

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 draminkh 59020886
2 کــودتــا 21792000
3 lost 1 17970017
4 amir 5250 6962323
5 milad_vlp 5485471
6 tohid6461 3573308
7 king drill 2715707
8 vayyy 1950514
9 farzad_gholampour 1662630
10 ماه عسل 1517548

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 کــودتــا 31921549128
2 ƤoneƵ 22816359619
3 draminkh 20595812212
4 بروسلی و خواهرش 20571139202
5 lost 1 18619210701
6 خـــودکـار قــــرمـز 18155742562
7 king drill 13843683801
8 milad_vlp 12909277652
9 amir 5250 10802056508
10 mr.puck 9198219487

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 خـــودکـار قــــرمـز 27417
2 کــودتــا 26291
3 king drill 24142
4 lord zaraosos 21452
5 sultan-dabong 21373
6 شرک2 21071
7 goodguys 19759
8 lost 1 19244
9 ƤoneƵ 17805
10 arses1234 17544

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 ۩ رســتــاخــیــز ۩ 69522140
2 farshid ۩ jimboo 41891077
3 ۩رســتــاخــیــز 1۩ 28942458
4 ** آذربایجان** 20932342
5 پیمان برادری 7558160
6 ۩رســتــاخــیــز 2۩ 5196523
7 د و ر هــــمـــــی 4266782
8 legends 3774003
9 nostalgia 3629821
10 jadougaran 3622607

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 درفــــــش جاویدان 59137132
2 ۩ رســتــاخــیــز ۩ 39131059
3 farshid ۩ jimboo 25356921
4 ۩رســتــاخــیــز 1۩ 22400972
5 د و ر هــــمـــــی 3873004
6 ** آذربایجان** 3813571
7 پیمان برادری 2663118
8 old 1950514
9 ۩ نــابــودگــران ۩ 1821202
10 رایش سوم 1752986

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 ۩ رســتــاخــیــز ۩ 140762176320
2 farshid ۩ jimboo 68798541318
3 ۩رســتــاخــیــز 1۩ 46390801782
4 ** آذربایجان** 31686793305
5 درفــــــش جاویدان 19894178754
6 مهدی،سپیده،حمید 16471955864
7 jadougaran 15180649933
8 پیمان برادری 12639649030
9 wow 9195662447
10 ۩رســتــاخــیــز 2۩ 7468766482

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 ۩ رســتــاخــیــز ۩ 574430
2 ۩رســتــاخــیــز 1۩ 399315
3 ** آذربایجان** 256472
4 farshid ۩ jimboo 254761
5 پیمان برادری 142666
6 ۩رســتــاخــیــز 2۩ 82895
7 ۩ نــابــودگــران ۩ 69567
8 assasians 35604
9 سردار شمال 32523
10 د و ر هــــمـــــی 32108

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 12432

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 4520 % 36
نجار 1686 % 14
منجم 2594 % 21
صنعتگر 2009 % 16
معمار 1623 % 13